Podczas sobotnich zajęć w grupie 6 latków, przedszkolaki poznawały ciekawe zawody. Większość omawianych wspólnie zawodów, oraz prac jakie wykonują dorośli, dzieci mogły poznać podczas zabaw dydaktycznych, pogadanki,  prezentacji edukacyjno – multimedialnej, oraz słuchając opowiadania przeczytanego przez nauczyciela. 

Dzieci dowiedziały się jak wygląda praca Policjanta, Strażaka i Pielęgniarki. Poznały  pozytywne i negatywne strony niektórych zawodów oraz ich przydatność w społeczeństwie. Przedszkolaki oprócz pracy grupowej, pracowały również w parach i odpowiadały na pytania kim chciałbym zostać w przyszłości i dlaczego. Głównym założeniem zajęć było poszerzenie słownictwa oraz wiedzy dzieci na temat różnych zawodów, zapoznanie ich z pracą ludzi wykonujących te zawody oraz wyrabianie w nich szacunku dla pracy ludzkiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z kreatywnych zajęć w grupie 6 latków.

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/zawody-grupa-6-latkow