Bardzo istotny wpływ na rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym, a później szkolnym ma stały kontakt z książką, często realizowaną w klasie w formie lektury. Odpowiednio dobrana książka spełnia w życiu wiele funkcji i będzie miała doniosłe znaczenie na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 

W klasie “zerowej” uczniowie realizowali lekturę pt:: ”Zaczarowana zagroda” A. Cz. Centkiewiczów. 6 latki na początku wysłuchały lektury, obejrzały film edukacyjny i wyszukiwały w tekście nowe wyrazy oraz z chęcią i zainteresowaniem zapisywały je na tablicy. Na koniec zajęć postanowiły również pomóc grupie polskich polarników w odnalezieniu zaginionych pingwinów, rysując piękne portrety każdego z nich. Praca z lekturą miała za zadanie wykorzystywanie treści poznawczych i wychowawczych, i sprawiła dzieciom wiele radości.