Zabawy andrzejkowe w grupie 5 latków miały za zadanie kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz zapoznanie dzieci  z elementami obrzędowości ludowej między innymi z wierszami, piosenkami, przysłowiami oraz tańcami ludowymi.

Dzieci wykonały również pracę plastyczną z papieru w formie opaski na głowę.