„Legendy – mądre myśli,
legendy – piękne słowa.
Ich szlakiem wędrujemy,
by odkryć je od nowa.
Ruszamy razem w podróż
przez dawne polskie dzieje,
poznamy piękne miejsca
i ciekawostek wiele.”

26 maja w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wydarzenie- realizowaliśmy projekt edukacyjny „ Z legendą przez Polskę”. Legendy polskie stanowiły atrakcyjną, literacką formą przybliżania dziejów Polski i ciekawostek geograficznych, oraz dającą fundament do kształtowania patriotyzmu. Celem
naszego projektu było- na podstawie wybranych legend – umożliwienie uczniom zapoznania się z bogactwem historycznym, geograficznym i kulturowym Polski w sposób interdyscyplinarny:
 wyzwolenie u uczniów potrzeby i chęci podejmowania działań poznawczych,
 rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 korzystanie ze współczesnych technologii informacyjnych i informatycznych,
 rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
 motywowanie do współdziałania i współpracy w grupie,
 wyrażanie swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu (słownych, plastycznych, ruchowych, technicznych),
 publiczne zaprezentowanie swoich spostrzeżeń, wrażeń i wytworów związanych z udziałem w projekcie.
Dzieci poznawały treść legend polskich, zdobywając wiedzę na temat początków i dawnych dziejów Poznania, Krakowa czy Warszawy. Wśród poznawanych legend znalazły się te popularne oraz mniej znane, między innymi: „Smok Wawelski”, „Legenda o Popielu”, „ Poznańskie koziołki”,” Złota Kaczka”, „ Waligóra i Wyrwidąb”, „Toruńskie pierniki”.
Magiczny klimat legend bardzo udzielił się dzieciom, co zainspirowało nauczycieli do ogłoszenia konkursu plastycznego z wiedzy na temat legend polskich. Kolejnym pomysłem były przygotowane dla dzieci stanowisk z polskimi legendami, przy których należało wykonać zadanie, aby przejść dalej. Uczniowie odwiedzali miasta, zaznaczając je na mapie Polski. Pod Mysią Wieżą układali wieże i dekorowali myszkami. Rzucali baranka do jaskini smoka, przypinali koziołkowi z poznańskiego ratusza ogonek. W Toruniu szacowali ile pierników mieści się w pojemniku. Poznali legendę o

Waligórze i Wyrwidębie układając historię obrazkową oraz przenosząc kamienie na czas. Po drodze można było zatrzymać się przy wystawie plastycznej i podziwiać prace konkursowe. Wystawa bardzo się podobała wszystkim. Zwycięzcy konkursu plastycznego „ Z legendą przez Polskę” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Na koniec dzieci przeniosły się
do magicznej krainy, i korzystały z zabawy na dmuchanym zamku. Wszyscy świetnie się bawili.

Zobacz galerię z tego wydarzenia…

9009