Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego na rok 2023 w wysokości:24 700,00 złotych w ramach konkursu pod nazwą:  Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023, czyli na utrzymanie placówek oświatowych.