Dnia 30 września 2017 roku miałyśmy zaszczyt i przyjemność być na spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewską, w czasie jej dwudniowego pobytu w Irlandii.  Spotkanie odbyło się w Dublinie, w rezydencji Ambasadora RP Ryszarda Sarkowicza.
Pan Ambasador ciepło powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował Pani Minister za przylot do Irlandii, przypominając jednocześnie,  że ostatni Minister Edukacji gościł w Dublinie w 2009 roku, a więc aż osiem lat temu. Po wprowadzeniu Panu Ambasadora, wystąpiła Pani konsul Katarzyna Kasperkiewicz i krótko omówiła obecny stan szkolnictwa polonijnego w Irlandii oraz działania Ambasady w zakresie pomocy poszczególnym placówkom edukacyjnym.
Pani Minister Edukacji Anna Zalewska, podziękowała dyrektorom szkół polonijnych za niezwykłą pracę , codzienny wysiłek włożony w rozwijanie naszego języka i promowanie kraju w Irlandii.  Poruszyła ważne kwestie dotyczące między innymi dwujęzyczności, planowanego projektu obejmującego  możliwość  awansu zawodowego nauczycieli polonijnych, rozwijanie e-zasobów, wprowadzeniu języka polskiego do szkół irlandzkich oraz zmian w systemie polskiej oświaty.  Po wystąpieniu Pani Minister głos zabrali Pani Senator Janina Sagatowska oraz Pan Senator Artur Warzocha z Komisji Spraw Edukacji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP.  Oboje poruszyli kwestie dotyczące współpracy Senatu RP ze środowiskami edukacyjnymi w Irlandii.
To półtora godzinne spotkanie przebiegło w miłej oraz pozytywnej atmosferze wzajemnego zrozumienia i troski o rozwój języka polskiego i historii w Republice Irlandii.
Spotkanie
Zobacz galerię z tego wydarzenia…