Podczas sobotnich Warsztatów Wielkanocnych w klasach 1-7, uczniowie zapoznali się z tradycją Świąt Wielkanocnych.

Nauczyciele stworzyli dzieciom warunki do podejmowania aktywności twórczej, realizując zadania plastyczne, artystyczne, percepcyjne – obserwacji i pokazu, słownej – swobodnej wypowiedzi oraz ekspresji ruchowej. Dzięki grom, zabawom i konkurencjom sportowym prowadzonym na sali gimnastycznej przez naszego nauczyciela wychowania fizycznego pana Krzysztofa.

Formy pracy realizowane podczas warszatów obejmowały m.in: zabawę, obserwację i pokaz, działanie, przekaz słowny.

Na koniec zajęć każda klasa brała aktywny udziała w poszukiwaniu jajej i zabawch na szkolnym boisku.

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/warsztaty-wielkanocne-klasy-1-7