Podczas sobotnich warsztatów plastycznych nasi kreatywni uczniowie uczyli się jak wykonać okładkę, i jakie ważne informacje powinny się na niej znaleźć, m.in: autor, tytuł, podtytuł. Temat grafiki był dowolny, ale miała być kolorowa, barwna, budząca zainteresowanie oglądającego i przyciągająca oko. 

Efekty dziecięcych prac, jak zawsze były twórcze, ciekawe i zachwycające swoją różnorodnością. Uczniowie ćwicząc swoje sprawności manualne, rozwijali swoją wyobraźnię i indywidualną wrażliwość na piękno oraz uczyli się, niekiedy trudnej sztuki, czerpania przyjemności z własnych projektów i prac plastycznych.