„Rola gier planszowych i terenowych w edukacji dzieci”

7 listopada nauczyciele naszej szkoły brali udział w warsztatach zorganizowanych we współpracy z Dziuplą Tropicieli Przygód z Warszawy. Treścią spotkania było poznanie mechanizmów tworzenia gier planszowych i terenowych dla dzieci na użytek szkolny.
4Były to bardzo inspirujące warsztaty, ukazujące w jaki sposób gry, potrafią uzupełniać treści programowe w nauczaniu dzieci.
Wprowadzanie gier jako metod aktywizujących uczniów z pewnością wzbogaci nasz warsztat nauczyciela.
Nauczyciel podczas takich zajęć staje się doradcą i moderatorem. Uczeń natomiast z biernego odbiorcy działań dydaktycznych przeobraża się w aktywnego uczestnika: planuje, organizuje i ocenia własną pracę..
Warto zacytować Geo Petty:
„Gra może tak wciągać, tak angażować uwagę, jak żadna inna metoda nauczania. Co więcej, wzrost zainteresowania i motywacji wywołany krótką grą może obudzić pozytywne nastawienie do przedmiotu ( i nauczyciela), utrzymujące się czasem nawet przez wiele tygodni“.

Zobacz galerię z tego dnia