Podczas sobotnich zajęć w grupie 6 latków uczniowie rozmawiali na temat ekologii uświadamiając sobie niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą działalność człowieka. Dowiedzieli  się o dlaczego obchodzimy Międzynarodowym Dniu Ziemi i  jakie jest jego znaczenie. 

Kształtując  w sobie postawę proekologiczną, poznawali informacje na temat segregowaniu śmieci.

Na koniec wykonali pracę plastyczną pt: “ Życie na łące”

Metody pracy na lekcji: podająca, pogadanka, rozmowa, zajęcia plastyczne, gry i zabawy dydaktyczne.

Zapraszam do krótkiej relacji fotograficznej.

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/swiatowy-dzien-ziemi-grupa-6-latkow