Niektóre wyrazy związane ze świętami sprawiają dzieciom duży problem w pisaniu.

Dlatego przygotowaliśmy szkolny projekt  „ŚWIĄTECZNA ORTOGRAFIA”, którego celem było stworzenie obrazkowego słownika, aby utrwalać trudne wyrazy.

Stworzyliśmy dla dzieci prezentację ilustrującą całą gamę wyrazów świątecznych wraz z obrazami. Czytaliśmy głośno te wyrazy, po to aby ucho i oko zapamiętało je jak najlepiej.

Należy zaznaczyć, że w nauce ortografii bardzo ważna jest wizualizacja- plansze, obrazki itp. Dziecko lepiej zapamięta zasady ortograficzne i pisownię trudnych wyrazów, kiedy będzie mogło wzmocnić zapamiętywanie poprzez skojarzenia, wyobrażenia i emocje.

Naszym zadaniem było pokazanie uczniom, że ortografia nie jest straszna, że może być przyjemnością i zabawą. Dzieci stworzyły bardzo ciekawe plansze ortograficzne z trudnymi dla nich wyrazami.Każda kartka zawierała wyrazy związane ze świętami Bożego Narodzenia, wzbogacone obrazkami i rysunkami.

„ Świąteczna ortografia” pomogła nam zachęcić uczniów do tego niełatwego dla nich działu nauki, a lekcje stały się urozmaicone i przyjemne.

Taka forma edukacji pozwoliła dzieciom włączyć do nauki wyobraźnię i emocje, a przez to osiągnąć sukces w nauce ortografii.

Dziękujemy nauczycielom za koordynację projektu.

11011