23 kwietnia 2016r. odbyła się I edycja Konkursu Recytatorskiego w naszej szkole. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. Konkurs recytatorski rozpoczął się przedstawieniem pt. Żaba w wykonaniu nauczycieli. Duża doza humoru była mottem przewodnim w niezwyczajnej interpretacji wiersza Jana Brzechwy. Dzieci doceniły artystów radością i oklaskami w czasie występu.
W konkursie recytatorskim wzięli udział uczniowie wyłonieni z klasowych eliminacji. Każdy uczestnik recytował wybrany przez siebie wiersz polskiego poety. Największym zamiłowaniem dzieci obdarzyły Jana Brzechwę i Juliana Tuwima prezentując ich utwory.
recytat3Występy uczestników były oceniane przez jury: Patrycję Bęben- nauczyciela j. polskiego oraz Aleksandrę Olak- logopedę. Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja i wyrazistość. Konkurs koordynowały: Anna Lejman i Anna Siecińska. Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło zwycięzców:
I miejsce –  Iga Kałek i Sarah Qureshi
II miejsce – Emma Siecińska i Gloria Czech-Adewuyi
III miejsce – Amelia Zawadzka i Nikodem Grobelny
Podczas I edycji konkursu zostały pokazane zdjęcia uczniów uczestniczących w projekcie “ Selfie z polską książką”. Prezentacje fotograficzną przygotowała Marlena Mijala. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem i książką.
„Czasem trzeba, aby aktor poświęcił się dla poety” i my dokładnie to zrobiliśmy…Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Cyprian Kamil Norwid, byli z nami choć przez chwilę na irlandzkiej ziemi.
Zobacz zdjęcia z konkursu