Podczas sobotnich zajęć w klasie drugiej, powtarzaliśmy wiadomości i zagadnienia językowe poznane w klasie pierwszej. Nie robiliśmy jednak tego w tradycyjny sposób, tylko uczyliśmy się rozwijając naszą inteligencję kinestetyczną.
Ponieważ wiemy, że wśród dzieci obok wzrokowców i słuchowców dość liczną grupę stanowią kinestetycy, czyli osoby uczące się poprzez ruch, działanie, badanie i odkrywanie. 
Staraliśmy się odkryć na ile nowa, poznana przez nas, metoda ułatwi nam przypomnienie poznanych wcześniej treści i pozwoli je na dłużej zapamiętać. 
Wszyscy świetnie się bawili, ponieważ wierzymy, że nauka powinna być zabawą, a zabawa nauką.