Wiersz Marii Konopnickiej „Zła zima” w wykonaniu uczennic z klasy 1.
Zapraszamy do wysłuchania recytacji.
MARIA KONOPNICKA
Zła zima
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Płachta na nieగ długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
A my గeగ się nie boimy,
Daleగ śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła!