Podczas sobotnich zajęć w klasie czwartej uczniowie poszerzali wiedzę z gramatyki języka polskiego o odmienne części mowy, czyli te które mogą odmieniać swoje końcówki  Tym razem tematem szczególnej uwagę stał się przymiotnik. Uczniowie dowiedzieli się, że dzięki tej części mowy możemy opisać i ocenić rzeczownik.  Wiedzą już jaka jest różnica między opisem, a oceną oraz wiele innych interesujących wiadomości z gramatyki języka polskiego. 
Na koniec zajęć stanęli do zaciętego boju w grze „wyturlaj historię”.
 
Zapraszamy do szkolnej galerii zdjęć. 
https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/przymiotnik-w-klasie-4