Podczas dzisiejszych zajęć w klasie 6 uczniowie poznawali wiadomości i podstawowe informacje na temat przyimka. Nauczyli się rozpoznawać przyimki i wyrażenia przyimkowe, czyli przyimki w połączeniu z rzeczownikami, przymiotnikami, zaimkami, liczebnikami i przysłówkami. 

Dzięki dzisiejszej lekcji, zgodnie z podstawą programową, uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy – przyimek i odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/przyimki-klasa-6