Podczas sobotnich zajęć w klasach VI i VII uczniowie podzieleni na zespoły pogłębiali swoją wiedzę na temat życia i twórczości polskich Laureatek Nagrody Nobla. Do szczegółowych celów kształcenia należą:  poznanie biografii i dorobku zawodowego naszych noblistek;  wyrabianie szacunku do spuścizny literackiej lub naukowej polskiej Laureatki Nagrody Nobla oraz podkreślenie rangi przyznanego wyróżnienia, jak i rozwijanie osobowości młodego człowieka poprzez  kształcenie umiejętności samodzielnego formułowania opinii i komentarzy w oparciu o zdobytą wiedzę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia…

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/projekt-edukacyjny-polskie-laureatek-nagrody-nobla