Pasowanie na ucznia klasy pierwszej to jedno z ważniejszych momentów w życiu dziecka. Wydarzenie to jest szczególnie istotne dla dziecka polonijnego, które dzięki pasowaniu doświadcza emocji i przeżyć ściśle związanych z edukacją w Polsce, tak różną od tej, której doświadcza mieszkając w Irlandii.
Na początku uroczystości  pani dyrektor Anna Siecińska wszystkich serdecznie przywitała i dodając otuchy życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce oraz udanego występu. 
 
Następnie nadszedł czas na część artystyczną, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje wszechstronne umiejętności- śpiewali piosenki, recytowały wierszyki, tańczyli. Występy odbyły się w obecności rodziców, dziadków, cioć i wujków mieszkających w Irlandii i tych, którzy gościnnie przylecieli z Polski. 
 
Po szkolnej szkolnej akademii nadszedł czas na uroczyste pasowanie.
Uczniowie przyrzekali pilnie się uczyć i dbać o dobre imię klasy i szkoły, a następnie dostąpili aktu pasowania na ucznia, który był najważniejszym momentem tego dnia, a pani dyrektor szkoły Anna Siecińska pasowała ich na uczniów poprzez dotknięcie ramienia każdego pierwszoklasisty wielkim, symbolicznym  ołówkiem. Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie uczniom pamiątkowych dyplomów i tyt ze słodkim upominkiem oraz przedmiotami, które przydadzą się do dalszej nauki w klasie pierwszej.
 
Na koniec nie zabrakło podziękowań dla wychowawcy pani Barbary Majzel  za przygotowanie dzieci do występu, oraz dla rodziców za pomoc w nauce wierszyków i piosenek.
Uroczystość wzbogacona została o część artystyczną, przygotowaną przez starszych uczniów klasy drugiej, którzy pod okiem wychowawczyni pani Justyny Szwedy, zaśpiewali dla młodszych kolegów specjalnie przygotowana piosenkę. 
 
Dziękujemy panu Grzegorzowi Świątkowskiemu za zdjęcia naszych świeżo upieczonych pierwszoklasistów.
https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/pasowanie-na-ucznia-klasy-pierwszej-5