Opłaty w roku szkolnym 2023/2024

Czesne płacone przez rodziców stanowi główne źródło utrzymania szkoły.
Rok szkolny obejmuje 10 miesięcy.

Opłata miesięczna - czesne:

 • 1 dziecko - 65 euro/ m-c
 • 2 dziecko - 55 euro/ m-c
 • 3 dziecko i kolejne dziecko z rodziny - 20 euro/ m-c

Pragniemy poinformować, że warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego (opłata jednorazowa, bezzwrotna) w wysokości:

 • 50 euro - 1 dziecko
 • 50 euro - 2 dziecko
 • 50 euro - 3 i kolejne dziecko z rodziny

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • 25 euro za pierwszy semestr szkolny - płatne do końca września
 • 25 euro za drugi semestr szkolny - płatne do końca stycznia

Wpłaty prosimy dokonać w sekretariacie szkoły lub na podany poniżej nr konta. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz słowo: wpisowe.

Nieobecność dziecka nie wpływa na wymaganą opłatę miesięczną.

Opłatę za szkołę należy dokonać za miesiąc z góry do  10 dnia każdego miesiąca*.

*Za termin wpłaty czesnego rozumie się datę wpływu środków na konto szkoły lub datę wpłaty w kasie szkoły.

Metody płatności:

 • W sekretariacie szkoły w każdą sobotę od 9:15 do 14:30
 • Na konto szkoły - w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka (ucznia) oraz  liczbę arabską symbolizującą miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Na przykład: A.Nowak09

DANE KONTA BANKOWEGO

 • Polish School No Limits CLG
 • Bank of Ireland
 • Sort Code: 90-33-49
 • Account Number: 87471410
 • BIC: BOFIIE2D
 • IBAN: IE89 BOFI 9033 4987 4714 10