“Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”- lektura w klasie 2, przedstawiają losy skarpetek, które uciekły podczas prania i rozpoczęły nowe życie, pełne niecodziennych zdarzeń i wzbudzających śmiech sytuacji. 

Podczas sobotnich zajęć dzieci omawiały przeczytaną lekturę, rozwiązywały test ze znajomości książki i wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem swoich skarpetek. Udekorowane skarpetki były jak przeczytana przez dzieci lektura, zabawne, barwne i widowiskowe.