Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski uczniowie Polskiej Szkoły Bez Granic w Dublinie, postanowili zorganizować coś innowacyjnego, co będzie wyróżniać sie na tle wszystkich innych imprez, spektakli, apeli, organizowanych w związku z tym doniosłym  wydarzeniem.

Chrzest Polski, Mieszko I - Polska Szkoła Bez Granic
Chrzest Polski – Mieszko I

Nawiązując  do hasła “Nie ma radości bez niepodleglości” uczniowie wpadli na pomysł, aby chrzest i wszystko, co się wówczas wydarzyło przedstawić w formie humorystycznej. Jako kanwa scenariusza swego rodzaju przedstawienia posłużył znany i lubiany skecz jednego z polskich kabaretów.
Najstarsi uczniowie chcieli pokazać zamierzchłe wydarzenia z przymrużeniem oka, ale zarazem ukazać, że Polska zrobiła milowy krok w historii państwa Polan. Przedstawić lekcję historii, uświadomić, że Mieszko I to historyczny pierwszy władca Polan, a zarazem faktyczny twórca państwowości polskiej.
Uczniowie wybrali do prezentacji swego dzieła komiks, który jest zdecydowanie o wiele trudniejszy w realizacji, niż inne zwyczajowe przedstawienia, ponieważ każda “klatka” (zdjęcie sceny) musi oddawać maksymalnie emocje i atmosferę danej sceny i wydarzenia. Młodzi aktorzy musieli więc bardziej się skupić i odszukać w sobie emocje charakterystyczne dla granej postaci. Efekt ich pracy był zadziwiający. Ogrom wysiłku włożony został także w przygotowanie wielko – wymiarowych dekoracji oraz strojów z epoki. Nie bez znaczenia była też troska o jakość zdjęć, które były podstawową bazą w tworzeniu komiksu.
Warto też podkreślić fakt, iż reżyseria takiego przedsięwzięcia była niezwykle żmudna, albowiem trzeba było zapanować nad wszystkimi elementami w produkcji animacji komiksowej. Nie było tutaj miejsca na błąd, ponieważ czytelnik komiksu ma nieograniczony czas na analizowanie każdego ujęcia i jest w stanie bez trudu zauważyć każde niedopatrzenie.
Dlatego efekt pracy młodych ludzi z Polskiej Szkoły Bez Granic jest zadziwiający, nowatorski i absolutnie należy im się wielkie uznanie za włożony trud, wiedzę, ale również humor w podejściu do 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.
Koordynatorami projektu edukacyjnego była nauczycielka historii Marlena Mijała oraz nauczycielka języka polskiego Patrycja Bęben.

Zobacz film animacyjny „Chrzest Polski”
Autor artykułu: Marlena Mijała