Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

W dniu 11 czerwca nasza szkoła stała się uczestnikiem wyjątkowego wydarzenia. Wzięliśmy udział w szkolnej wycieczce do Rathbeggan Lakes. Tematem przewodnim była  “ nauka przez zabawę- czyli w jak prosty sposób przekazywać dzieciom wiedzę”. Naszym celem było ukazanie dzieciom, że wiedzę można przyswajać dzięki aktywnym formom edukacji. Gry i zabawy terenowe przygotowane przez nauczycieli były dla uczniów wielce atrakcyjną formą spędzania czasu. Wzbudzały wiele emocji, angażowały  w pracę zespołową, często uczyły posługiwania się językiem polskim od strony praktycznej. A także wzbogacały słownictwo o nowe pojęcia. Zabawy i gry pozwalały poruszać się w przestrzeni przyrody i poznawać naturę. 

Nauka przez zabawę, w Szkole Bez Granic
Nauka przez zabawę, w Szkole Bez Granic

Uczniowie brali udział w grach terenowych, które sprawdzały ich spostrzegawczość, koncentrację, uczyły pokonywania przeszkód terenowych, orientowania się w kierunkach, odczytywania znaków w terenie, sprawdzały umiejętność współpracy w zespole.

Dzieci odkrywały poszczególne strefy zgodnie z planem terenu:

Poprzez gry i zabawy terenowe uczniowie mieli możliwość rozwinięcia takich umiejętności jak: samodzielność, zaradność, inicjatywa, współzawodnictwo, a także dyscyplina zespołowa.  Wycieczka w krainę nauki i zabawy okazała się udanym projektem edukacyjnym w tym roku szkolnym.

Koordynatorem projektu była Anna Siecińska.

Zobacz zdjęcia z tej wycieczki