Przedszkole – zapewniamy naszym najmłodszym wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników. A także rozwój mowy polskiej poprzez zabawy, gry, książki, piosenki, teatrzyki, wszystko by dzieci mogły bawić się, odkrywając kulturę, tradycje polskie i ćwicząc język polski.

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy, aby rozwijać zdolności i zainteresowania Twojego dziecka.

 

 

 

 

Capture