MISJA SZKOŁY czyli MOWA LITER

Bezpieczeństwo - dzieci znające dobrze język ojczysty i posiadające wiedzę o kraju swojego pochodzenia czują się pewniej i bezpieczniej pod względem tożsamości i przynależności.

Edukacja - chcemy, aby dzieci potrafiły mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz znały kulturę i tradycje swoich rodziców.

Zadowolenie - zajęcia lekcyjne przy udziale zabawy mają sprawiać przyjemność, oraz zadowolenie ze wspólnej przygody z językiem polskim.

Gwarancja - nauczanie języka polskiego, historii, kultury, geografii oraz wiedzy o współczesnej Polsce według podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Rozwój - szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystaniu nabytej wiedzy w praktyce "sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" (J.W Goethe)

Atmosfera - nauczyciele pracujący z pasją, obdarzający dzieci szacunkiem, potrafiący zaciekawić tematami swych zajęć, zaangażowani w tworzenie polskiej wspólnoty.

Nowatorstwo - autorskie programy na bazie programów nauczania, szukanie rozwiązań na realizowanie ścieżek przedmiotowych w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Inspiracje - pedagogiczne wykształcenie, doświadczenie w edukacji polonijnej oraz nieustanne poszukiwania nowych metod nauczania.

Cele - promowanie języka polskiego jako żywego, atrakcyjnego środka komunikacji z innymi ludźmi. Pokazywanie, że mowa polska jest cenna i warto podtrzymywać jej znajomość.