Podczas sobotnich zajęć uczniowie klasy IV-VI mieli okazję uczestniczyć w lekcji „żywej historii ” pt: Naftowa Niepodległość zorganizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rok 2022 jest rokiem dwóch ważnych, dwusetnych rocznic: pierwszego wydania „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicz oraz urodzin Ignacego Łukasiewicza – inżyniera i filantropa, pioniera przemysłu naftowego, patrioty i filantropa. Zaprezentowana lekcja pozwoliła prześledzić wpływ działalności Ignacego Łukaszewicza na dążenia wolnościowe narodu polskiego i przybliżyć uczniom wybitne osiągnięcia w dziedzinach niezwykle ważnych dla ludzkiej aktywności. 

Niepodległość w 1918 roku wywalczono dzięki staraniom wojskowych, dyplomatów ale też przedsiębiorców, którzy starali się o materialny rozwój ojczyzny gromadząc i pomnażając majątki, dzięki czemu rósł poziom życia mieszkańców ziem polskich.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do uczestnictwa w tych ciekawych zajęciach.