Wśród starszych uczniów zapanowała moda na rysowanie notatek z lekcji. Dzięki inicjatywie nauczycielki pani Marlenie Mijali, uczniowie zapisują własne lub cudze myśli poprzez mapy myśli. Tworzą notatki, opracowują wiedzę dzięki myśleniu wizualnemu.

myslografia

Myślografia, czyli myślenie wizualne zyskuje coraz większą popularność.

O co w tym chodzi? Po co wizualizować myśli? Albo inaczej – po co myśleć wizualnie? Wiadomo, że lepiej zapada nam w pamięć obraz. I jeżeli chodzi o szybką reakcję, zawsze wygrywa on ze słowem.

Metoda ta ma dwie podstawowe zalety:

– pobudza kreatywność,

– ułatwia zapamiętywanie.

Wszystko po to, by usystematyzowana wiedza na dłużej pozostała w głowie.

Dzięki tej metodzie lekcje stają się zdecydowanie ciekawsze, a zapał do pracy naszych uczniów w narysowanie wiedzy wzrasta z soboty na sobotę. Jednym słowem “ trening czyni mistrza”.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia