Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku.
Data ma przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego. Dla nas, dla uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Bez Granic, dzień ten jest świętem naszego ukochanego języka polskiego. W tym dniu, ze szczególną wrażliwością pracujemy nad tym, aby zwiększyć świadomość znaczenia języka polskiego i polskiej kultury oraz wspólnie budować porozumienie ponad podziałami oraz dbać, aby nasze działania oparte były na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia…