W ramach projektu „Z Kulturą mi do twarzy”, klasa 6 zrealizowała temat : „Miasto z pocztówki”.

Z pomocą platformy genially wybraliśmy się na wirtualny spacer po największych polskich miastach, odwiedziliśmy również najstarsze polskie miasta i poznaliśmy legendy o polskich miastach. Na koniec sprawdziliśmy swoją wiedzę.

W kolejnym etapie uczyliśmy się redagować pocztówkę – uczniowie dostali gotowe znaczki pocztowe, ich zadaniem było poprawnie zaadresować pocztówkę.

Zainspirowani znaczkiem mieli napisać tekst pozdrowień oraz co widzieli i co robili w tym mieście, pamiętając o zwrotach grzecznościowych i zasadach ortograficznych. Jako podsumowanie lekcji, zaprojektowali znaczek pocztowy z wybranego polskiego miasta.