Umiejętność pisania wśród dzieci dwujęzycznych to ważna umiejętność językowa i  komunikacyjna oraz kluczowa kompetencja, którą powinien wykazać się każdy uczeń szkoły podstawowej. Dla wielu z nich samodzielne pisanie jest trudne, dlatego w szkole polonijnej ważne jest podejmowanie dodatkowych działań, aby dzieci pisały jak najczęściej, i aby ta umiejętność była nie tylko ciekawa i angażująca, ale również atrakcyjna.