Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Dlatego też, postanowiliśmy zorganizować szkolny konkurs pt.” Najpiękniejsza pisanka”.
Celem konkursu było;
– propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
– pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych
– kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
– promowanie twórczości dziecięcej
– integracja dzieci przez sztukę
– prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
Ogromnie się cieszymy, że konkurs zgromadził tak dużą ilość uczniów- uczestników konkursu. Uczniowie przynieśli piękne pisanki, każda inna, każda niezwykła i niepowtarzalna. Wykonane różną techniką plastyczną. Wszystkie klasy miały okazję obejrzeć wystawę i podziwiać najpiękniejsze pisanki!
Gratulujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Każdy uczestnik dostał dyplom i nagrodę.

Zobacz galerię z tego wydarzenia…

17017