Dla naszych zdolnych uczniów, którzy lubią pisać teksty humanistyczne, powstała w naszej szkole dodatkowa inicjatywa, jakim jest Gazetka Dzieci Bez Granic. Nasza kadra nauczycielska szybko zauważyła, którzy uczniowie świetnie sprawdziliby się w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej. Jedni lubią pisać na temat aktualności z życia szkoły, inni robią znakomite ilustracje, wywiady, a jeszcze inni potrafią bawić i ciekawić informacjami ze świata nauki. Rozpoczynając nasz projekt nie spodziewaliśmy się, że nasz tygodnik stanie się aż tak popularnym i lubianym czasopismem wśród pozostałych uczniów naszej szkoły. Ku naszej ogromnej radości i satysfakcji coraz większa liczba uczniów zgłasza chęci pisania i rysowania do naszej gazetki, tym samym kształtując i doskonaląc swoje umiejętności pisania w języku polskim.

Poniżej przedstawiamy kilka migawek z kącika czytelniczego ostatnich dwóch numerów naszego tygodnika.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/gazetka-dzieci-bez-granic-6