Każde dziecko wie, że sport to zdrowie. W sobotę 9 października odbył się w naszej szkole ,,Dzień Sportu”. Uczniowie z wielkim zapałem konkurowali w różnych dyscyplinach w biegach, slalomach, celowaniu do bramki, biegach na czworakach, skokach, kręceniu hula-hop, przejściu po linii i rzutach w dal. Dzieci rozwijały ogólną sprawność ruchową oraz szybkość i dokładność. Ćwiczyły koordynację wzrokowo – ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji oraz radzenia sobie z porażkami. Rywalizacji sportowej towarzyszyła skoczna muzyka, radość i świetna zabawa.
Na zakończenie, w ramach podziękowania za aktywny udział w zawodach, każdy uczeń otrzymał złoty medal i niespodziankę.
Zajęcia sportowe w naszej szkole miały za zadanie kształtowanie postawy prozdrowotnej, propagowanie kultury fizycznej, integrację dzieci w grupie, zespole i klasie oraz rozwijanie pozytywnych cech charakteru wśród dzieci i młodzieży.
Dziękujemy Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki za medale i nagrody oraz trenerom z Hunters AC za prowadzenie i organizację tego wspaniałego sportowego wydarzenia.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Poloniii i Polaków za granicą.

Zobacz galerię z tego wydarzenia.. https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/dzien-sportu-6