Na ostatnich zajęciach przewodnim tematem była bitwa pod Monte Cassino.
Wspólnie czytaliśmy i opisywaliśmy fragment opowiadań Wiesława A. Lasocki pod tytułem „Wojtek spod Monte Casssino”. Korzystaliśmy z prezentacji multimedialnej Wojtek spod Monte Cassino i dowiedzieliśmy się dużo o historii Polski w czasie drugiej wojny światowej.
Słynny niedźwiedź o imieniu Wojtek stał się maskotką Il Korpusu Polskiego.
Uczniowie szkicowali komiksy oraz plakaty dotyczące historii Wojtka w czasie II wojny światowej.