Podczas kilku sobót, nasi wspaniali i ambitni uczniowie z klas IV-VI  brali aktywny udział  w projekcie z cyklu lekcje „żywej historii”: Ignacy Łukasiewicz – „NAFTOWA NIEPODLEGŁOŚĆ”, zorganizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie włączyli się w omawiany projekt uznając go za bardzo ciekawy i pouczający. Jednocześnie postanowili poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę, pisząc prace pisemne oraz projektowe na temat Ignacego Łukasiewicza – inżyniera i filantropa, pioniera przemysłu naftowego oraz jego działalności na dążenia wolnościowe narodu polskiego.

Ich trud i wysiłek zostały docenione. Podczas sobotnich zajęć, każdy uczeń otrzymał dyplom aktywnego udziału w projekcie.

Składamy naszym uczniom serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych, naukowych sukcesów!

https://polskaszkolabezgranic.com/galeria/nggallery/zdjecia-szkoly/dyplomy-za-udzial-w-projekcie