Tematem zajęć w grupie 6 latków był dom. Dzieci przy pomocy gier multimedialnych na tablicy interaktywnej sprawdzały swoje umiejętności pisania i czytania. Poznane wiadomość wykorzystały podczas tworzenia kolorowych lapbooków.
Tylko co to właściwie jest ten lapbook?Lapbook czyli “książka na kolana” to własnoręcznie wykonany zbiór informacji na określony temat i usystematyzowany w sposób zaproponowany przez ucznia.
Lapbook naszych 6 latków to wspaniałe, edukacyjne portfolio zebranych informacji na temat domu i mieszkania.
Dziecięce lapbook pozwoliły na ułożenie i uporządkowanie poznanej na lekcji wiedzy i łatwiejsze jej zapamiętywanie.