„Ciesz się późny wnuku! (…)
Ideał sięgnął bruku..” – pisał Norwid, odwołując się do poglądu okresu romantycznego, że prawdziwy triumf każdej wartości – a więc także sztuki – możliwy jest dopiero po jej śmierci.
Tak też było w przypadku Norwida, największej indywidualności emigracyjnej poezji.
Klasy 5 i 6 poznały sylwetkę i twórczość Cypriana Kamila Norwida, autora nie zrozumiałego przez sobie współczesnych, dopiero następne pokolenia doceniły jego twórczość.
Uczniowie zapoznali się z biografią poety z pomocą interaktywnej notatki biograficznej stworzonej przez panią dyrektor Annę Siecińską na platformie genially.
Poznali losy emigracyjne Norwida, podjęli tematykę Wielkiej Emigracji, która miała miejsce w XIX wieku po powstaniu listopadowym, przypomnieli sobie sylwetki Wielkich Polaków, takich jak Maria Skłodowska Curie, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, rozmawiali o losie emigrantów i rodzajach emigracji.
Poznali realia i tło historyczne epoki Romantyzmu, dzięki rozmowie, notatce medialnej i obrazom filmowym nawiązując do obrazu powstania styczniowego.
W dalszej części zajęć kształcili umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich,
poznali wiersz „Moja piosnka II” i „Fortepian Szopena”.
Rozmawiając o tęsknocie Norwida – emigranta za krajem utraconym, wykonali plastyczną interpretację wiersza, stąd obrazy bocianiego gniazda na gruszy i chleba obrazujących w wierszu „Moja Piosnka II” poszanowanie dla natury, zrośnięcie wiary chrześcijańskiej z polskością oraz szacunek do chleba.
Uczniowie zastanawiali się z czego słynie Polska w wierszu Norwida, następnie wypisywali skojarzenia do pytania: Z czego słynie Polska?
Według polskich dzieci dorastających w Irlandii, kraj rodzimy może się poszczycić dobrym jedzeniem i tu bezkonkurencyjnie wygrywają kluski, pierogi i bigos, kochamy też polskie ciasta, nasze cudowne Tatry, śnieg i niewątpliwie słyniemy również z trudnej ortografii.
Uwieńczeniem naszych zajęć było stworzenie zawieszonej charakterystyki, czyli notatki o Norwidzie zawieszonej na wieszakach.
Projekt “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Poloniii i Polaków za granicą.

Zobacz galerię z tego wydarzenia…

2002