Tematem zajęć w grupie przedszkolnej było bezpieczeństwo na drodze. Dzieci rozmawiały o zasadach poruszania się na chodniku, rowerem i pieszo oraz podczas przechodzenia przez jezdnię. Ćwiczyli przygotowanie się przed wejściem na przejście dla pieszych oraz poruszanie się po pasach. Na koniec dzieci zdawały egzamin praktyczny, który sprawił im wiele radości. Każdy z uczniów chciał kontrolować sygnalizacją świetlną. Egzamin wypadł doskonale, dlatego każdy przedszkolak został nagrodzony kolorowym dyplomem za zdany egzamin i zdobytą wiedzę.
Następnie zgromadzona energię wykorzystaliśmy na zabawy na sali gimnastycznej.