Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne płacone przez rodziców stanowi główne źródło utrzymania szkoły.
Rok szkolny obejmuje 10 miesięcy w tym 36 sobót roboczych.

Opłata miesięczna kształtuje się następująco:

 • 1 dziecko - 65 euro/ m-c
 • 2 dziecko - 55 euro/ m-c
 • 3 dziecko - zwolnione z opłat

Pragniemy poinformować, że warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata zwrotnego* depozytu w wysokości:

 • 65 euro - 1 dziecko
 • 55 euro - 2 dziecko
 • bez depozytu kolejne dzieci

Wpłaty prosimy dokonać w sekretariacie szkoły lub na podany poniżej nr konta. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz słowo: depozyt.

Nieobecność dziecka nie wpływa na wymaganą opłatę miesięczną.

Opłatę za szkołę należy dokonać za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

*Depozyt można wykorzystać na opłatę czesnego w miesiącu czerwcu, przeznaczyć na  następny rok nauki lub odebrać do końca bieżącego roku, w którym dziecko pobierało naukę w naszej szkole.

Metody płatności:

 • W sekretariacie szkoły w każdą sobotę od 9:00 do 14:30
 • Na konto szkoły - w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka (ucznia) oraz nazwę miesiąca, za który dokonywana jest opłata.

DANE KONTA BANKOWEGO

 • Polish School No Limits
 • Bank of Ireland
 • Sort Code: 90-33-49
 • Account Number: 22455604
 • BIC: BOFIIE2D
 • IBAN: IE03 BOFI 9033 4922 4556 04